വിജയികൾ

GENERAL ജനറല്‍ വിഭാഗം
 
1st :
JUWAIRIYA VK
KANNUR, KERALA, INDIA
ഒന്നാം സ്ഥാനം:
ജുവൈരിയ വി.കെ
കണ്ണൂര്‍, കേരള, ഇന്ത്യ
 
2nd :
RAIHANA RAFEEQ
NORTH QATAR
രണ്ടാം സ്ഥാനം:
റൈഹാന റഫീഖ്
നോര്‍ത്ത്, ഖത്തര്‍
 
STUDENTS SENIOR സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് സീനിയര്‍
 
1st :
ZAINA SHANA FAROOK
DUBAI NORTH, UAE
ഒന്നാം സ്ഥാനം:
സൈന ഷാന ഫാറൂഖ്
ദുബൈ നോര്‍ത്ത്, യുഎഇ.
 
2nd :
IMRUN NAHEED
FAHAHEEL, KUWAIT
രണ്ടാം സ്ഥാനം:
ഇംറുന്‍ നഹീദ്
ഫഹാഹീല്‍, കുവൈത്ത്.
 
STUDENTS JUNIOR സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് ജൂനിയര്‍
 
1st :
SHAHANA FATHIMA
RIYADH NORTH, SAUDI EAST
ഒന്നാം സ്ഥാനം:
ഷഹന ഫാത്വിമ
റിയാദ് നോര്‍ത്ത്, സൗദി ഈസ്റ്റ്
 
2nd :
RUSHDA FATHIMA
KUWAIT CITY, KUWAIT
രണ്ടാം സ്ഥാനം:
റുഷ്ദ ഫാത്വിമ
കുവൈത്ത് സിറ്റി, കുവൈത്ത്.

RSC Book test 2020
RSC Book test 2020